Tüm oturumlar

Sürdürülebilirlik Ekonomisine Giriş

Sürdürülebilirlik Ekonomisine Giriş

Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Ekonomisi, işletmelerin ve ülkelerin ekonomik büyüme ve rekabetçilik açısından daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için yenilikçi fikirler geliştirmeleri gerektiğine odaklanır. Bu oturumda, sürdürülebilir iş modellerinin ekonomik etkisini ve inovasyonun sürdürülebilirliğe olan katkısını tartışacağız. İşletmelerin çevresel ve sosyal sorumluluklarının altını çizerek, sürdürülebilirlik ile birlikte inovasyonun ekonomik avantajlarını ele alacağız.

Görüntüle

İnovasyon Ekonomisi ve İnovasyon Stratejileri

Bu segment, inovasyon ekonomisine ve inovasyonu teşvik etmek için etkili stratejilere özel bir odaklanma ile sürdürülebilirlik ve inovasyonun yakınsamasına odaklanır. Paylaşılan içgörüler, ekonomik büyüme, teknolojik ilerleme ve sürdürülebilir uygulamalar arasındaki karmaşık ilişkiyi derinlemesine inceliyor. İnovasyon stratejilerini keşfederek, kuruluşların inovasyonu sorunsuz bir şekilde çekirdeklerine entegre etmek, sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu hale getirmek ve olumlu etki yaratmak için izleyebilecekleri yolları ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz.

Görüntüle
İnovasyon Ekonomisi ve İnovasyon Stratejileri
Sürdürülebilirlik Metrik ve KPI'ları

Sürdürülebilirlik Metrik ve KPI'ları

"Sürdürülebilirlik Metrik ve KPI'ları" oturumu, iş dünyasında sürdürülebilirlik performansının ölçülmesi ve izlenmesi için temel metrikler ve KPI'lar (Anahtar Performans Göstergeleri) konusunu ele alacak. Bu oturum, katılımcılara sürdürülebilirlikle ilgili doğru verilerin nasıl toplandığını, yorumlandığını ve iş stratejilerinin bir parçası olarak nasıl kullanıldığını öğretecek. Ayrıca, sürdürülebilirlik hedeflerini ve sonuçlarını iletmek için etkili iletişim yöntemlerini de içerecektir.

Görüntüle

Dijital Ölçeklenme ve Kaynak Verimliliği

Bu oturum, işletmelerin dijital ölçeklenme stratejilerini geliştirmeleri ve kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanmaları için gereken temel bilgi ve becerileri sunar. Katılımcılara, dijital teknolojilerin nasıl kullanılacağı, iş süreçlerinin nasıl optimize edileceği ve sürdürülebilirlik hedeflerine nasıl uygun hale getirileceği konularında bilgi verilir. Ayrıca, oturum, işletmelerin karbon ayak izini azaltmak ve sürdürülebilir kaynak kullanımını teşvik etmek için dijital araçları nasıl etkili bir şekilde kullanacaklarını anlatır.

Görüntüle
Dijital Ölçeklenme ve Kaynak Verimliliği
Sürdürülebilirlik ve İnovasyon'da Politika ve Regülasyonlar

Sürdürülebilirlik ve İnovasyon'da Politika ve Regülasyonlar

Bu oturum, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik alanındaki karmaşık politikalar ve düzenlemeler konularını ele alacaktır. Sürdürülebilir uygulamaları şekillendirmede ve yeniliği teşvik etmede hükümet çerçevelerinin ve endüstri standartlarının önemli rolünü açıklamaya odaklanılmaktadır. Bilgilendirici örnekler yoluyla katılımcılar, politika önlemlerinin olumlu çevresel, sosyal ve ekonomik değişimi yönlendirmek için nasıl katalizör görevi görebileceği konusunda kapsamlı bir anlayış kazanacaklar.

Görüntüle

Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Döngüsel Ekonomi

Bu oturum, katılımcılara atık yönetimi ve döngüsel ekonominin temel prensiplerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Oturum, atık oluşturma süreçlerini anlama, atıkları azaltma, geri dönüşümü teşvik etme, yeniden kullanımı teşvik etme ve atıkları kaynak olarak kullanma konularını ele alacak. Katılımcılara aynı zamanda atık yönetimi stratejileri geliştirme ve işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine nasıl katkıda bulunabilecekleri konusunda pratik bilgi ve beceriler kazandıracaktır.

Görüntüle
Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Döngüsel Ekonomi
Engelsiz Havalimanları Tasarımı

Engelsiz Havalimanları Tasarımı

Bu oturum, havalimanlarının engelsiz ve erişilebilir bir şekilde tasarlanması ve işletilmesi konusunda katılımcılara kapsamlı bir anlayış sunmayı amaçlamaktadır. Oturum, engellilerin ve farklı ihtiyaçlara sahip diğer yolcuların havalimanlarını sorunsuz bir şekilde kullanmalarını sağlamak için tasarım ilkelerini ve erişilebilirlik standartlarını ele alacaktır. Ayrıca, oturum, bu tasarım ilkelerinin nasıl uygulanacağına dair pratik örnekler sunarak öğrencilerin bu alandaki becerilerini geliştirmelerini destekleyecektir.

Görüntüle

Sürdürülebilir İş Modellerinde İnovasyon

Bu oturum, Türkiye İnovasyon Hareketi kurucusu D. Ferhat Demir rehberliğinde, sürdürülebilir iş modelleri kapsamında inovasyonun dinamik alanını araştırıyor. Odak noktası, farklı sektörlerdeki işletmelerin sürdürülebilirliği yeniliğin temel itici gücü olarak entegre etmek için geleneksel paradigmaları nasıl yeniden şekillendirdiğini ortaya çıkarmaktır. Katılımcılar, yalnızca çevresel ve sosyal etkileri artırmakla kalmayan, aynı zamanda uzun vadeli ekonomik uygulanabilirliği de destekleyen çığır açan yaklaşımlar hakkında fikir edinecekler.

Görüntüle
Sürdürülebilir İş Modellerinde İnovasyon
Dijital Sürdürülebilirlik ve Siber Güvenlik

Dijital Sürdürülebilirlik ve Siber Güvenlik

Bu oturum, dijital teknolojilerin sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini ve bu teknolojilerin siber güvenlikle nasıl entegre edileceğini inceleyen bir yaklaşım sunar. Katılımcılara, dijital sürdürübilirlik stratejileri geliştirme, enerji ve kaynak verimliliği sağlama, siber güvenlik risklerini yönetme ve dijital ekosistemlerin sürdürülebilirliği için gereken bilgi ve becerileri kazandırır. Aynı zamanda, ders, dijitalleşme ve siber güvenlik alanlarının kesişiminde ortaya çıkan önemli etik ve hukuki konuları da ele alır.

Görüntüle

Sürdürülebilir Davranışsal Tasarım

Bu oturum, sürdürülebilirliği teşvik etmek için davranışları nasıl tasarlayabileceğimizi inceleyen bir yaklaşım sunar. Katılımcılara, bireylerin ve toplulukların sürdürülebilir davranışları benimsemelerini teşvik etmek için psikoloji, tasarım ve iletişim ilkelerini nasıl bir araya getirebileceklerini öğretir. Ayrıca, oturum, sürdürülebilir davranışsal tasarımın nasıl ölçüldüğünü ve değerlendirildiğini de ele alacak, böylece katılımcılar gerçek dünya sorunlarını ele almak için bu becerileri kullanabileceklerdir.

Görüntüle
Sürdürülebilir Davranışsal Tasarım
Sosyal İnovasyon ve Toplumsal Etki

Sosyal İnovasyon ve Toplumsal Etki

Bu oturum, sosyal yenilik alanını ve onun derin etkisini araştırıyor. Odak noktası, yenilikçi yaklaşımların sürdürülebilirlik hedeflerini ilerletirken acil toplumsal zorlukları nasıl ele aldığını keşfetmektir. Katılımcılar, endüstrileri, toplulukları ve yaşamları daha iyiye doğru yeniden şekillendirmede sosyal inovasyonun dönüştürücü potansiyeli hakkında fikir edinecekler.

Görüntüle

Değerlendirme Sınavı

Program sonunda tüm seminer ve workshoplarda değinilen konular üzerinden katılımcılara bir değerlendirme sınavı uygulanacaktır. Değerlendirme sınavı online yapılacak olup Google Forms üzerinde toplam 50 soruluk çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanacaktır.

Görüntüle
Değerlendirme Sınavı

Karşılama Konuşması

Zirve "İnovasyon Paydaşı" olarak destek veren Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Sn. Doç. Dr. Ali Çoşkun ve Galatasaray Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Direktörü Sn. Dr. Öğretim Üyesi Murat Levent Demircan; zirve katılımcıları ve konuklara hitaben yapacakları, 2 günlük zirve boyunca nelerin ele alınacağını belirtecekleri Karşılama konuşmasıdır.

Görüntüle
Karşılama Konuşması
Sürdürülebilir Bir Yaşam Mümkün Mü?

Sürdürülebilir Bir Yaşam Mümkün Mü?

200 bin yıllık insanlık tarihi boyunca 120 milyar insan dünyada yaşadı ve öldü. Bu nüfusun % 6,6’sı şu anda yaşıyor. 120 milyar insanın yarısı son 2000 yıl içinde yaşadı. 1945 dünya nüfusu 2 milyar, bugün 8 milyar. Yarın bu sayı katlanarak artacak. Dünyanın taşıma kapasitesi bu nüfusu kaldırabilecek güçte değil... Bunun sinyallerini vermeye başladı.. Şu an durduğumuz yer ile yok oluş arasında ki mesafe giderek daralıyor... Bizi bekleyen korkutucu yaşamı henüz düşünmeye başlamadık. Sürdürülebilir Yaşam için bu gerçeklerle yüzleşme zamanı...

Görüntüle

Sağlıkta İnovasyon ve Sürdürülebilirlik

Sanofi Türkiye Ülke Başkanı ve Türkiye, Afrika ve Ortadoğu Temel Ürünler Başkanı Cem Öztürk, etkinlikteki konuşmasında ilaç sektörü başta olmak üzere küresel pazarda faaliyet gösteren şirketlerin sürdürülebilirlik politikalarına değinecek.

Görüntüle
Sağlıkta İnovasyon ve Sürdürülebilirlik
Hedonizm Çağında Sürdürülebilir Marka Yaratmak

Hedonizm Çağında Sürdürülebilir Marka Yaratmak

Hedonizm ve Sürdürülebilirlik birbirine zıt iki kavram gibi gözükseler de bazen yolları bir şekilde kesişebilir. Markalar ürün veya hizmet satmak ve hedef kitlesinin en derin arzularını harekete geçirmek için sürekli yeni stratejiler geliştiriyorlar. Bu stratejileri körükleyen en büyük tutum olan Hedonizm, günümüz insanının hızlı tüketime ve ben merkezli bir yapıyla kendi hazlarının peşinden koşması olarak tanımlanabilir. Peki hem gezegenimiz hem de içinde yaşadığımız toplumlar için olumlu bir etki sağlayan sürdürülebilir bir markayı içinde bulunduğumuz hedonizm  çağında nasıl yaratabiliriz?

Görüntüle
Kapat

Watsons Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Zirvesi

@si.summit

Detaylar
  • 19-20 Ekim 2023
  • 09:00 - 16:30
  • Boğaziçi Üniversitesi
  • Albert Long Hall

Harita