Watsons Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Seminer&Workshop Programı

Sosyal İnovasyon ve Toplumsal Etki

Sosyal İnovasyon ve Toplumsal Etki

Sosyal inovasyon, dünyanın en karmaşık zorluklarından bazılarının ele alınmasında bir umut ışığı olarak duruyor. Bu konu, olumlu değişimi yönlendirmek için yaratıcı çözümlerin nasıl kullanıldığını vurgulayarak sosyal inovasyon kavramını derinlemesine inceler. Yenilikçi iş modellerini, işbirliklerini ve tabandan gelen girişimleri keşfederek, tartışmalar sürdürülebilir geçim kaynaklarını geliştirme, sosyal eşitliği geliştirme ve yoksulluk, eşitsizlik ve temel hizmetlere erişim gibi acil sorunları hafifletme potansiyelini vurgulamaktadır. Katılımcılar, sosyal inovasyonun sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu hale gelirken anlamlı sosyal etki elde etmede nasıl önemli bir rol oynadığına dair kapsamlı bir anlayış kazanacaklar.

[Katılım Linki]

  • Topluluk Merkezli Tasarım Düşüncesi: Topluluğun ihtiyaç ve isteklerine doğrudan hitap eden çözümler yaratmada insan merkezli tasarım ilkelerinin uygulanmasını araştırır.
  • Etki Ölçümü ve Değerlendirmesi: Yenilikçi projelerin ve girişimlerin sosyal etkisini ölçmek ve niteliksel olarak değerlendirmek için metodolojileri tartışır.
  • Değişim için İşbirlikçi Platformlar: Sektörler arası işbirliklerinin, kamu-özel sektör ortaklıklarının ve sosyal girişimlerin ölçeklenebilir sosyal inovasyonu yönlendirmedeki rolünü inceler.
  • Politika Savunuculuğu ve Sistemik Değişim: Sosyal inovasyonun politikayı, düzenlemeleri ve kültürel normları etkileyerek sürdürülebilir ve kalıcı etki yaratarak sistemik değişimi nasıl yönlendirebileceğini araştırır.
D. Ferhat Demir profil fotoğrafı

D. Ferhat Demir

Prag Ekonomi Üniversitesi

Dünya Gazetesi yazarı, Prag Ekonomi Üniversitesi öğretim görevlisi ve Türkiye İnovasyon Hareketi kurucusu olan Ferhat Demir yaklaşık yirmi yıldır çeşitli sektörlerde firmalara strateji ve inovasyon alanlarında eğitim ve gelişim desteği sunmaktadır. Türkiye’de ve farklı ülkelerde projeler yönetmiştir. Çalışmalarına İstanbul ve Prag’da devam etmektedir.

Kapat

Watsons Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Zirvesi

@si.summit

Detaylar
  • 19-20 Ekim 2023
  • 09:00 - 16:30
  • Boğaziçi Üniversitesi
  • Albert Long Hall

Harita