Watsons Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Seminer&Workshop Programı

Sürdürülebilir İş Modellerinde İnovasyon

Sürdürülebilir İş Modellerinde İnovasyon

Sürdürülebilirlik ve inovasyonun yakınsaması, çağdaş iş stratejilerinde dönüştürücü bir değişime işaret ediyor. Bu konu, kuruluşların çevresel ve toplumsal hususları ana faaliyetlerine nasıl dahil ettiklerini vurgulayarak sürdürülebilir iş modellerinin manzarasını derinlemesine inceliyor. Tartışmalar, döngüsel ekonomi, ortak değer yaratma ve yenileyici uygulamalar gibi, tümü olumlu sonuçlar üretirken geleneksel normlara meydan okuyan kavramları kapsıyor. Katılımcılar, gerçek dünyadaki vaka incelemelerini ve ortaya çıkan trendleri inceleyerek, inovasyon odaklı sürdürülebilir iş modellerinin nasıl rekabet avantajı sağladığını ve daha dayanıklı ve eşitlikçi bir geleceğe nasıl katkıda bulunduğunu keşfedecekler.

[Katılım Linki]

  • Bir İş Modeli Olarak Döngüsel Ekonomi: Ürün ömrü, tamir edilebilirlik ve kaynak verimliliğine odaklanan döngüsel iş modellerinin ekonomik büyümeyi desteklerken sürdürülebilirliği nasıl desteklediğini araştırır.
  • Etki Yatırımı ve Sosyal Girişimcilik: Finansal getirileri olumlu sosyal ve çevresel sonuçlarla dengeleyen inovasyonu yönlendirmede etki yatırımı ve sosyal girişimlerin rolünü inceler.
  • Eko-İnovasyon ve Yeni Pazar Fırsatları: İşletmelerin değişen tüketici tercihlerine hitap eden çevre dostu ürünler, hizmetler ve süreçler geliştirerek nasıl değer yarattığını araştırır.
  • Sürdürülebilirlik için İşbirlikçi Ağlar: Sürdürülebilir iş çabalarını destekleyen, paylaşılan kaynaklara ve bilgiye olanak tanıyan işbirlikçi platformların, ortaklıkların ve ekosistemlerin ortaya çıkışını tartışır.
D. Ferhat Demir profil fotoğrafı

D. Ferhat Demir

Prag Ekonomi Üniversitesi

Dünya Gazetesi yazarı, Prag Ekonomi Üniversitesi öğretim görevlisi ve Türkiye İnovasyon Hareketi kurucusu olan Ferhat Demir yaklaşık yirmi yıldır çeşitli sektörlerde firmalara strateji ve inovasyon alanlarında eğitim ve gelişim desteği sunmaktadır. Türkiye’de ve farklı ülkelerde projeler yönetmiştir. Çalışmalarına İstanbul ve Prag’da devam etmektedir.

Kapat

Watsons Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Zirvesi

@si.summit

Detaylar
  • 19-20 Ekim 2023
  • 09:00 - 16:30
  • Boğaziçi Üniversitesi
  • Albert Long Hall

Harita