Watsons Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Seminer&Workshop Programı

Sürdürülebilirlik ve İnovasyon'da Politika ve Regülasyonlar

Sürdürülebilirlik ve İnovasyon'da Politika ve Regülasyonlar

Sürdürülebilirlik ve yenilikçilik bağlamında politikalar ve düzenlemeleri çevreleyen söylem son derece önemlidir. Bu konu, düzenleyici ortamlar ile sürdürülebilir inovasyonun yörüngesi arasındaki çok yönlü ilişkiyi araştırıyor. Katılımcılar, iyi hazırlanmış politikaların sürdürülebilir uygulamaları teşvik etme, temiz teknolojileri ilerletme ve sorumlu iş davranışını teşvik etmedeki önemli rolünü keşfedecekler. Bu bölüm, mevcut politika manzaralarının hem zorluklarını hem de başarılarını inceleyerek, düzenleyici çerçevelerin ve dinamik yeniliğin uyumlu bir şekilde bir arada bulunmasına ilişkin değerli bilgiler sağlamayı amaçlamaktadır.

[Katılım Linki]

  • İnovasyonu Teşvik Mekanizmaları: Vergi teşvikleri, hibeler ve araştırma fonları gibi politika araçlarının sürdürülebilirlik odaklı inovasyonu nasıl teşvik ettiğini analiz etmek.
  • Çevresel Standartlar ve Uyumluluk: Çevresel düzenlemelerin iş operasyonlarına entegrasyonunu ve bunların sürdürülebilir inovasyona katkısını keşfetmek.
  • Yönetmeliklerin Küresel Uyumlaştırılması: Sürdürülebilir yenilik için tutarlı bir çerçeve oluşturmak üzere uluslararası politikaları uyumlu hale getirmenin yararlarını ve zorluklarını tartışmak.
  • Etik Hususlar ve Gelişen Teknolojiler: Etik ve sürdürülebilirlik standartlarını korurken, yapay zeka, biyoteknoloji ve yenilenebilir enerji gibi gelişmekte olan teknolojilerle ilgili olarak gelişen düzenleyici ortamı ele almak.
Aslı Deniz Helvacıoğlu profil fotoğrafı

Aslı Deniz Helvacıoğlu

Boğaziçi Üniversitesi

Marmara Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü’nde AB Yüksek Lisansı ve AB Hukuku Doktorası yapmıştır. 2004 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünde görev almaktadır. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyesidir. İnovasyon hukuku ve politikaları çerçevesinde yenilikçi politikaların kurgulanması, inovasyon stratejilerinin oluşturulması ve inovasyon anlatılarının ve eko-sistemlerinin yapılandırılması alanlarında çalışmalar yürütmektedir. Güncel çalışmaları yenilikçi teknolojilere yönelik yasal düzenlemeler, inovasyon anlatısı ve normlarından hareketle veri yoğun yenilikçi eko-sistemlerde strateji ve politika yapma, yenilikçi tarım sistemlerinde inovasyon yönetimi ve çağdaş sanat inovasyon etkileşimi başlıkları altında yer almaktadır.

Kapat

Watsons Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Zirvesi

@si.summit

Detaylar
  • 19-20 Ekim 2023
  • 09:00 - 16:30
  • Boğaziçi Üniversitesi
  • Albert Long Hall

Harita