Watsons Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Seminer&Workshop Programı

Açılış Konuşması - The sustainable transformation: A roadmap under the Innovation guide

Açılış Konuşması - The sustainable transformation: A roadmap under the Innovation guide

Bu konuşmada, sürdürülebilirlik ve inovasyonun birleştiği önemli bir konu olan "The sustainable transformation: a roadmap under the Innovation guide" ele alınacak. Konuşmacı, şirketlerin ve organizasyonların sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için inovasyonu nasıl kullanabileceklerini ve bu süreçte izlenecek yol haritasını anlatacak. Sürdürülebilirlik, çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri göz önünde bulundurmayı gerektiren bir anlayışı içerirken, inovasyon ise yeni fikirler, teknolojiler ve iş modelleri geliştirme sürecini kapsar. Konuşmacı, katılımcılara, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yenilikçi düşünce ve eylemle nasıl ilerleneceğini aktaracak ve bu dönüşümde inovasyonun nasıl rehberlik edeceğini vurgulayacaktır.

  • Konuşmada, sürdürülebilirlik ve inovasyon arasındaki güçlü bağlantıya vurgu yapılacak ve bu iki kavramın nasıl bir araya gelerek şirketlerin dönüşümünde temel rol oynadığı açıklanacaktır.
  • Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için inovasyonun rehberliğinde izlenecek yol haritası, katılımcılara somut adımlar ve stratejiler sunarak sürdürülebilirlik konusunda ilham verici bir vizyon oluşturacak.
  • Konuşmacı, örnekler ve başarı hikayeleri paylaşarak sürdürülebilirliği merkeze alan inovatif iş modellerinin nasıl başarıyla uygulandığını aktaracak ve katılımcıları daha etkili ve verimli çözümler üretmeye teşvik edecektir.
  • The sustainable transformation konuşması, katılımcılara, sürdürülebilirlik odaklı inovasyonun işletmelerin rekabet avantajını artırmada ve geleceğe yönelik dayanıklı ve topluma değer sağlayan bir yapı oluşturmada neden kritik bir faktör olduğunu anlatarak ilham verecektir.
Armando Guastella profil fotoğrafı

Armando Guastella

Bain & Company

Armando Guastella, Bain & Company’de Partner olarak görev almaktadır. Kariyerini, Bain & Company'nin bölgesel çabalarının lider üyesi olduğu sürdürülebilir kalkınma ve inovasyonu hızlandırmaya odakladı. Avrupa, Asya ve Orta Doğu'daki çok çeşitli stratejik görevlerde C-Suite müşterilerini destekleyen danışmanlık firmalarının üst düzey liderliğinde kapsamlı uzmanlığa sahiptir.

Kapat

Watsons Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Zirvesi

@si.summit

Detaylar
  • 19-20 Ekim 2023
  • 09:00 - 16:30
  • Boğaziçi Üniversitesi
  • Albert Long Hall

Harita